Davetli KonuşmacılarProf. Dr. Refik TURAN

Türk Tarih Kurumu Başkanı

 “Balkanlar ve Türkler Tarihi Bağlantılar”Prof. Dr. Yaşar AYDEMİR

Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı

“Balkanlarda Osmanlı Yazmaları”