Yazım Kuralları


Bildiriler Türkçe ve İngilizce olarak yazılabilir.

Sayfa düzeni ve kenar boşlukları kongre kitabı için aşağıda şekilde olmalıdır.

 

Kenar Boşlukları (Bütün kenarlar için)

3, 25 cm

Metin Boyutu

11 Punto ve iki yana yaslı

Dipnot Boyutu

9 punto

Paragraf Aralığı

Önce 0 nk, sonra 6 nk

Paragraf Girintisi

1,25 cm

Yazı Tipi

Times New Roman

Bildiri Başlığı (Türkçe)

Kalın, ilk harfler büyük, ortalı ve 15 punto

Bildiri Başlığı (İngilizce)

Başlığın altında, italik, ilk harfler büyük, ortalı ve 13 Punto

Yazar / Yazarlar Adları

Ortalı, kalın ve 11 punto olmalıdır.

Özet

İki Yana Yaslı, 10 punto

Anahtar Kelimeler

En az 5 kelime olmalıdır.

Abstract

İki Yana Yaslı 10 punto

Keywords

En az 5 kelime olmalıdır.

Tablo, Şekil, Grafik, Foto vs.

Ortalı, 10 Punto

Sayfa âdeti

Bildiriler toplam 15 sayfayı geçmemelidir.

Kısaltmalar

TDK yazım kılavuzu esas alınmalıdır.

 

·         Yazar / yazarların unvan ve kurumları (*) dipnotla ilk sayfa altında açıklanacaktır.

·         Bildirilerini proje olarak sunanlar veya kurumlarından destek alanlar bu durumu tam metinleri gönderdiklerinde ilk sayfa altında dipnot olarak belirtmelidir.

·         Kullanılan bütün kaynaklar; en sonda kaynakçada yer almalıdır.

 

Metin İçerisinde Kaynak Gösterme

(Karaca, 2010: 17), (Kocagöz, 2011a: 36), (Çiğdem ve Güler, 2011: 23) veya (Yüksel vd, 2012: 158)

Kaynakça

Kara, Hasan (2010) “Denizli Şehrinde Gecekondulaşmanın Önlenmesi ve Toplu Konutlar”, Doğu Coğrafya, 23, s.106

NOT: Özel Font kullananlar bu durumu kongre sekreterliğine mutlaka belirtmelidir.

 

Bildirilerini Hakemli Dergilerde yayınlatmak isteyenler yazım kurallarını aşağıdaki linklerden öğrenebilirler:

 

Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi

http://ankad.org/Ankad/Content/Index/1?MenuId=52

 

Gelecek Vizyonlar Dergisi

http://www.futurevisionsjournal.com/Defaultx.Aspx?ID=9