Kongre Çağrısı


İlki 2015 yılında Saraybosna’da, ikincisi 2017 yılında Bakü’de gerçekleştirilen ve geleneksel hale getirilerek sürdürülebilir bir uluslararası sosyal bilim etkinliği olarak devam ettirilmeye çalışılan “Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi” nin üçüncüsü Uluslararası Balkan Üniversitesi ve Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi işbirliğinde; 05-08 Eylül 2018 tarihlerinde Üsküp / Makedonya’da gerçekleştirilecektir.

Gönül coğrafyamızın kalbinde yer alan Balkanlar, her dönem dikkatleri kendisine çeken ve üzerinde farklı senaryoların kurgulandığı bir bölgedir. Dertlerini yüreğimizin derinliklerinde hissettiğimiz bölgenin sorunlarına; Sosyal Bilimciler olarak duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretmek amacıyla “Balkanlarda Dil, Tarih, Coğrafya, Edebiyat, Kültür, Sanat ve Eğitim Araştırmaları” kongrenin alt teması olarak belirlenmiştir.

Kongrede; Sosyal Bilimler, Eğitim Bilimleri ve İktisadi ve İdari Bilimlerin alt dalları başta olmak üzere 50 farklı alt başlıkta bildiriler kabul edilecektir. Sosyal Bilimlerin farklı disiplinlerinde sunulacak bildirilerin kongre öncesinde “Elektronik Özet Kitabı” olarak basımı yapılacaktır.

Tam metin bildiriler hakem değerlendirme sürecinden geçtikten sonra; “e-kitap” olarak 2018 yılı içerisinde yayınlanacaktır. İsteyen katılımcılar bildirilerini makaleye dönüştürerek “Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi” ve “Gelecek Vizyonlar Dergisi” nde ücretsiz olarak yayınlatabilecektir.

Farklı ülkeler ve disiplinlerden bilim insanlarını bir araya getirerek uluslararası işbirliklerini artırmayı ve araştırmacılara yeni ufuklar açmayı hedefleyen 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi; bilgi çağında üzerine düşen sorumluluk bilinciyle özellikle genç sosyal bilimcilere ve araştırmacılara tarihi görev yüklemektedir.

Üsküp’te görüşmek dileğiyle…

Kongre Düzenleme Kurulu