.

III. Uluslararası
Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi

-Balkanlarda Dil, Tarih, Coğrafya,
Edebiyat, Kültür, Sanat ve Eğitim Araştırmaları-

05 - 08 Eylül 2018

Uluslararası Balkan Üniversitesi
Üsküp / MAKEDONYA